• Psykoterapiaa aikuisille ja nuorille
  • Työnohjausta
  • Keskusteluapua vanhemmuuden kysymyksissä
  • Tukea elämänkriiseissä ja muutoskohdissa

Olen koulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti. Olen urallani työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Tarjoan psykoterapiaa nuorille ja aikuisille. Voit varata minulta ajan myös vuorovaikutukseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Myös erilaiset elämänkriisit voivat olla syynä tarpeelle saada keskustella ja käydä läpi omaa elämäänsä, menneisyyttä, tätä hetkeä ja sitä millaiseen suuntaan elämässään tahtoo edetä.

Teoreettinen suuntaukseni on kognitiivis-analyyttinen psykoterapia. Voit tutustua tarkemmin tähän suuntaukseen Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistyksen sivustolla. Psykoterapiassa pidän tärkeänä tutkivaa ja havainnoivaa yhteistyötä, jossa elämäntilanteet ja omat toimintatavat voivat alkaa näyttäytyä uudella tavalla ja luoda tilaa uudelle. Usein tämä tarkoittaa avointa suhtautumista niin oman menneisyyden kuin nykyhetkenkin tutkimiseen. Olemmehan rakentuneet pitkällä ajanjaksolla, monenlaisten kohtaamisten ja ihmissuhteiden muokatessa ajatteluamme ja toimintatapojamme.

Ensisijaisena hoitomuotona käytän keskustelua. Kognitiivis-analyyttinen teoria antaa kuitenkin hyvän mahdollisuuden yhdistää terapiaan tarvittaessa myös erilaisia tekniikoita ja harjoituksia silloin, kun ne tuntuvat toimivilta ja tuovat lisäapua tilanteeseen. Näitä ovat esimerkiksi piirtäminen, kirjoittaminen tai erilaiset traumaterapian tekniikat.

Voit ottaa minuun yhteyttä varataksesi ajan tai kysyäksesi jotakin työskentelyyn liittyvää. Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse. Vastaanottoni sijaitsee Tampereen keskustassa osoitteessa Hämeenkatu 25a, 5 krs.

Tapaamisiin!